Hold av datoen, KEFF konferanse og årsmøte 16-17. mars 2020

Hold av datoen, KEFF konferanse og årsmøte 16-17. mars 2020

KEFF konferanse og årsmøte 2020 arrangeres 16.-17. mars på Universitetet i Oslo!

Hold av datoen, mer informasjon kommer