Ønsker du foredrag eller kostveiledning av en klinisk ernæringsfysiolog?

En klinisk ernæringsfysiolog kan gi veiledning i kosthold og ernæring
- ved ulike ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander
- for å forebygge livsstilssykdommer

Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er beskyttet og kvalifiserer til autorisasjon som helsepersonell. Autorisasjon oppnås ved fullført 5-årig profesjonsstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, bachelor i human ernæring og masterprogram i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, eller fullført tilsvarende godkjent utdanning fra utlandet.

De fleste kliniske ernæringsfysiologer jobber på sykehus, men på denne siden kan du finne privatpraktiserende kliniske ernæringsfysiologer som kan kontaktes ved ønske om foredrag eller kostveiledning