Eva Rustad de Brisis

Kontaktinformasjon:

E-post: evrustad@gmail.com

Mobilnummer: 91 33 98 17

Tema:

  • Fedmekirurgi
  • Ernæring i barnehage, skole og SFO
  • Ernæring i hjemmetjeneste, sykehjem og bofellesskap for personer med utviklingshemming
  • Overvekt og livsstilsendring
  • Diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes
  • Generelt sunt kosthold til barn, voksne og eldre
  • Gastrokirurgi (korttarmsyndrom, gallesykdom m.m)
  • Multippel sklerose
  • Osteoporose

Åpen for andre tema etter ønske.

Distrikt: Oslo, Drammen og Østlandet for øvrig.