Kirsti Bjerkan

Kontaktinformasjon
Kirsti Bjerkan
Foretaksnavn: Hopp og sprett
Mobil: 90608071
E-post: kirsti.bjerkan@hoppogsprett.no

Tema

  • Kosthold og helse generelt
  • kosthold og diabetes/ hjerte og kar/ overvekt/fedme/kols
  • kosthold og trening, fysisk aktivitet og helse generelt fysisk aktivitet og diabetes/ hjerte- og kar/ overvekt og fedme 
  • endringsarbeid og hvordan kommunisere rundt dette.

Distrikt
Dekker i utgangspunktet østlandet (Oslo, akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og sørlige deler av Oppland og Hedemark), men reiser hele Norge ved forespørsel.