Årets kef-ambassadører 2018

Årets kef-ambassadører 2018

Unni-Berit Schjervheim og Maria Serafia Fjellstad
- to frontkjempere for kommunale stillinger for kliniske ernæringsfysio

KEFFs ambassadørpris gis til personer som ser behovet for flere kliniske ernæringsfysiologer, og som har gjort en aktiv innsats for å fremheve yrkesgruppens betydning. I år ble prisen delt mellom to leger, som begge har arbeidet for å opprette stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten.

Takket være kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheims utrettelige arbeid gjennom flere år, fikk Nes kommune ansatt sin første kliniske ernæringsfysiolog 1. november 2018. Som et resultat av engasjementet til konstituert overlege ved Harstad sykehus og varaordfører Maria Serafia Fjellstad, kom gjennomslaget for en stilling for klinisk ernæringsfysiolog i Harstad kommune 7. desember 2018.

Prisvinnerne har begge sett kliniske ernæringsfysiologer som en viktig ressurs og kompetanse i primærhelsetjenesten på flere nivå og arenaer.

Prisen ble overrakt til Maria Serafia Fjellstad under et kommunestyremøte 21. mars. Se pressedekning av tildelingen i Harstad Tidende her:

 https://www.ht.no/nyheter/2019/03/21/Maria-ble-ambassadør-18708554.ece

 

Årets kef-ambassadører 2018


AMBASSADØR: Kristina Sandnes (t.v.), klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad, og konstituert overlege Maria Serafia Fjellstad med det synlige bevis. Foto: Turid Ingebrigtsen

 

Hør innlegg fra NRK radio Troms her: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02005719/21-03-2019#t=47m38.56s

 

 Unni-Berit Schjervheim mottok sin pris på nettverksmøtet for kommune kef-er 29. april

Årets kef-ambassadører 2018

Fra venstre: Gry Skodje, kef i Nes Kommune, Unni-Berit Schjervheim og Charlotte Peersen, nestleder i KEFF.

Bilde er lånt fra nettsiden til raumnes.no https://www.raumnes.no/kjop-tilgang?aId=1.2632699 (abo)