Lønnsstatistikk for kliniske ernæringsfysiologer

Lønnsstatistikk for kliniske ernæringsfysiologerLes lønnsstatistikk for 2017, offentlig og privat sektor her:

Last ned filLønnstatistikk(7 6kb)