Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Den 5.april 2019 ble det lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil ha fokus på tre områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Les hele folkehelsemeldingen her