ÅRETS KEF 2009 - RANDI J. TANGVIK

Randi J. Tangvik, klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetssjukehus er kåret til årets kef 2009. I søknaden beskriver kollegaene Randi slik: ”Gjennom ei årrekkje har ho vore ein respektert fagperson og ambassadør for faget klinisk ernæring både i og utanfor helseføretaket.....”.

Les mer om ÅRETS KEF 2009 - RANDI J. TANGVIK
Helse Bergen vil sette helse og livskvalitet på dagsorden

Helse Bergen vil sette helse og livskvalitet på dagsorden

Ni av ti sjukehuspasientar har ein risikofaktor som kan forverre sjukdom og behandlingsresultat. Korleis kan Haukeland universitetssjukehus setje helse og livskvalitet på dagsorden? Vi er på jakt etter dine innspel!

ESPEN 2011 i Gøteborg

ESPEN 2011 i Gøteborg

"Nutrition in translation – bridging science and practice" er tema for den 33dje ESPEN kongressen som skal finne sted i Gøteborg i september 2011.

Les mer om ESPEN 2011 i Gøteborg

Både lavkarbodietter og tradisjonelle slankedietter gir vektreduksjon

Lavkarbodietter gir samme resultat som tradisjonelle slankedietter for folk som skal ned i vekt, viser internasjonal forskning. Men dette endrer ikke de generelle kostrådene.

Les mer om Både lavkarbodietter og tradisjonelle slankedietter gir vektreduksjon
Folattilskudd kan hindre prematur fødsel

Folattilskudd kan hindre prematur fødsel

Hos kvinner som hadde brukt folat i ett år eller mer før graviditeten, var andelen premature fødsler redusert med 50–70%. Dette viser en amerikansk ikke-randomisert studie.

Les mer om Folattilskudd kan hindre prematur fødsel
Folat anbefales fortsatt til gravide

Folat anbefales fortsatt til gravide

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser en mulig sammenheng mellom høye nivåer av folat hos mor og en økt astmarisiko hos barnet. Under svangerskapet anbefales gravide fortsatt å ta folattilskudd blant annet for å forebygge ryggmargsbrokk hos barnet. Det er for tidlig å slå fast en årsakssammenheng mellom folat og økt risiko for astma.

Mindre piller - mer aktivitet

Mindre piller - mer aktivitet

Helsedirektoratet lanserer i dag Aktivitetshåndboken - en håndbok for helsepersonell om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av en rekke sykdommer.

Les mer om Mindre piller - mer aktivitet
Lite søvn dårlig ved slanking

Lite søvn dårlig ved slanking

Søvnmangel gir økt sultfølelse, men påvirker søvnmangel effekten av slankedietter? I en amerikansk studie ble ti friske, overvektige personer satt på en moderat lavkaloridiett og randomisert til enten 5,5 eller 8,5 timers søvn per natt i 14 døgn under opphold i et søvnlaboratorium.

Lansering av retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

For første gang legges det frem nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring.
Det blir lansering av de Nasjonale Faglige Retningslinjer onsdag 24.juni kl 11- 12.00 i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2 (St.Olavs plass), Oslo.
Alle kef'er er invitert!

Les mer om Lansering av retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring
SIFO-rapport: Forbuden frukt smaker best

SIFO-rapport: Forbuden frukt smaker best

En studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt, snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende.

Les mer om SIFO-rapport: Forbuden frukt smaker best

Vitamin D-status og sykdom – forhastede konklusjoner?

Flere forskere argumenterer for at befolkningens vitamin D-status bør bedres. Man hevder at økt inntak av vitamin D fra kosten eller økt egenproduksjon fra sollys kan gi lavere insidens av flere sykdommer, bl.a. kreft og hjerte- og karsykdom. Dokumentasjonen for dette er imidlertid mangelfull. Vi mener at tiltak som bidrar til å øke vitamin D-inntaket i befolkningen ikke bør iverksettes før det eventuelt foreligger mer dokumentasjon fra intervensjonsstudier.

Les mer om Vitamin D-status og sykdom – forhastede konklusjoner?
Nøtter gir gunstigere lipidprofil

Nøtter gir gunstigere lipidprofil

Daglig inntak av nøtter påvirker lipidprofilen i gunstig retning og effekten er doseavhengig. (Tidsskriftet for Den norske legeforening.)

Les mer om Nøtter gir gunstigere lipidprofil
Spedkost 12 måneder

Spedkost 12 måneder

Tolv måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost 12 måneder.

Les mer om Spedkost 12 måneder
Merkedag innen ernæring

Merkedag innen ernæring

Som den første i Bergen nokon sinne disputerte klinisk ernæringsfysiolog Mette Helvik Morken fredag 18. juni 2010 for doktorgraden i klinisk ernæring.

Les mer om Merkedag innen ernæring
Kan selolje lindre matoverfølsomhet?

Kan selolje lindre matoverfølsomhet?

Pasienter som fikk selolje i 10 dager opplevde reduserte symptomer på matoverfølsomhet, viser nye studier ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Les mer om Kan selolje lindre matoverfølsomhet?
Nasjonal Strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer

Nasjonal Strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer

Helsedirektoratet inviterer til nasjonal strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 17. og 18.november 2010 i Helsedirektoratets auditorium. Påmeldingsfrist er 1. november.

Les mer om Nasjonal Strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer
Effektive tiltak mot fedme hos barn

Effektive tiltak mot fedme hos barn

Det er usikkert hvilke behandlingstiltak som har best effekt ved fedme hos barn og unge. En ny kunnskapsoppsummering fra Cochrane-samarbeidet viser at programmer som er rettet mot endring av levevaner i familier, har effekt ved 6–12 måneders observasjon.

Les mer om Effektive tiltak mot fedme hos barn
Flere studieplasser ved UiO og UiB på statsbudsjettet

Flere studieplasser ved UiO og UiB på statsbudsjettet

Masterstudiene i ernæring ved UiO og UiB utvides med totalt 20 studieplasser fra høsten 2011. Dette følger av forslag til statsbudsjett.

Les mer om Flere studieplasser ved UiO og UiB på statsbudsjettet
Spiseproblemer vanlig hos ungdom

Spiseproblemer vanlig hos ungdom

Svært mange norske ungdommer har spiseproblemer. Halvparten av jentene og en tredel av guttene har spise- og vektproblem av ulik alvorlighetsgrad.
Ungdom er blitt tykkere de siste 30 årene – særlig gutter.

Foreslå kandidater til Ernæringsprisen 2010 - frist 21. okt

Foreslå kandidater til Ernæringsprisen 2010 - frist 21. okt

Nasjonalt råd for ernæring deler sammen med Helsedirektoratet ut en pris for godt ernæringsarbeid. I 2010 vil prisen gå til en kandidat som har gjort en innsats for å fremme bedre kosthold i institusjoner og hjemmetjeneste.

Les mer om Foreslå kandidater til Ernæringsprisen 2010 - frist 21. okt
Mat og måltider på sykehjem

Mat og måltider på sykehjem

Mange er fornøyd med maten, men én av fire beboere på sykehjem i Østfold ser ikke frem til måltidene med glede. En tredel spiser måltidene på rommet, og de fleste syntes nattfasten er for lang.

Les mer om Mat og måltider på sykehjem
Solarier, vitamin D og hudkreft

Solarier, vitamin D og hudkreft

Enkelte forskere har foreslått at folk bør gå i solarium for å oppnå tilstrekkelige vitamin D-nivåer og slik forebygge sykdom.
Les oversiktsartikkelen publisert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les mer om Solarier, vitamin D og hudkreft
Nordisk Nøkkelhullsdag i København

Nordisk Nøkkelhullsdag i København

Nøkkelhullets suksess i Norge, Danmark og Sverige markeres med konferansen Nordisk Nøkkelhullsdag 13. oktober 2010 på Nordatlantens Brygge i København.

Les mer om Nordisk Nøkkelhullsdag i København
Ekstrem vektredusksjon uten kirurgi

Ekstrem vektredusksjon uten kirurgi

En jente utviklet ekstrem fedme gjennom barne- og ungdomsårene – selv om hun fulgte offentlige kostråd, trente regelmessig og tok forskrevet medikasjon. 25 år gammel veide hun 265 kg. I løpet av to år reduserte hun vekten med 168 kg ved bruk av karbohydratfattig kost.

Les mer om Ekstrem vektredusksjon uten kirurgi
Store doser av vitamin D øker risiko for beinbrudd

Store doser av vitamin D øker risiko for beinbrudd

Én enkelt årlig megadose av vitamin D til eldre kvinner kan virke mot sin hensikt. Sjansen for fall og brudd øker, viser forskning.

Les mer om Store doser av vitamin D øker risiko for beinbrudd
Flere gravide med svangerskapsdiabetes

Flere gravide med svangerskapsdiabetes

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antall gravide med svangerskapsdiabetes er økt.

Les mer om Flere gravide med svangerskapsdiabetes
Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Norske forskere har identifisert risikofaktorer for subaraknoidalblødning. Overraskende fant de at overvekt er en beskyttende faktor.

Les mer om Overvekt beskytter mot hjerneblødning
Hjerteleger: – Mer gym i skolen

Hjerteleger: – Mer gym i skolen

En ny tysk studie viser at flere gymtimer i skolen fører til betydelig bedre helse for elevene. Blant annet minker risikoen for overvekt og hjerte- og karsykdommer.

Les mer om Hjerteleger: – Mer gym i skolen
Lavere risiko for hjerte- og karsykdom med fisk på menyen

Lavere risiko for hjerte- og karsykdom med fisk på menyen

Fisk er en kilde for flere viktige næringsstoffer og fet fisk har en gunstig fettsyresammensetning. Å spise fisk, og spesielt fet fisk, reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Les mer om Lavere risiko for hjerte- og karsykdom med fisk på menyen
Behandling av diabetes hos minoriteter

Behandling av diabetes hos minoriteter

Hos minoritetspasienter med type 2-diabetes er det tidligere sykdomsdebut og dårligere glykemisk kontroll enn hos norske.

Les mer om Behandling av diabetes hos minoriteter
Kan sjømat hjelpe mot fødselsdepresjon?

Kan sjømat hjelpe mot fødselsdepresjon?

Tidligere studier har vist at det er sammenheng mellom sjømat i kostholdet og mental helse. Nå skal forskere fra NIFES og forskere innen utviklingspsykologi skal gå sammen for å finne ut om dette stemmer. De skal se spesielt på DHA, vitamin D, vitamin B12 og jod.

Les mer om Kan sjømat hjelpe mot fødselsdepresjon?

Sunnere med kraftigere frokost?

Ny forskning gir grunn til å tro at frokoster som er rike på fett, er det sunneste, skriver Dagens Medisin.

Les mer om Sunnere med kraftigere frokost?
Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier.

Les mer om Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk
Velger bedre livsstil

Velger bedre livsstil

Overvektige er skeptiske til kommersielle slankekurer, og støtter heller programmer som fokuserer på å forandre livsstilen, om de selv får velge.

Les mer om Velger bedre livsstil
Surmelk mot influensa

Surmelk mot influensa

Visse melkesyrebakterier stimulerer kroppens immunforsvar mot virus. Danske forskere har funnet ut hvorfor. Oppdagelsen kan føre til ny behandling av influensa.

Les mer om Surmelk mot influensa
Riktig ernæring gir bedre behandling av HIV

Riktig ernæring gir bedre behandling av HIV

WIEN – FNs Verdens Matvareprogram (WFP) oppfordrer helsepersonell, myndigheter og andre partnere til å inkludere en enkel, men viktig ingrediens i behandlingen av mennesker som lever med HIV – god ernæring.

Les mer om Riktig ernæring gir bedre behandling av HIV
Type 2-diabetes og metabolsk syndrom før og etter gastrisk bypass

Type 2-diabetes og metabolsk syndrom før og etter gastrisk bypass

Gastrisk bypass har en gunstig effekt på type 2-diabetes og metabolsk syndrom for pasienter med sykelig fedme. Det viser en norsk studie.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenesten - Tilskudd 2010

Ernæring i pleie- og omsorgstjenesten - Tilskudd 2010

Her følger utlysning av tilskuddsmidler på kr 3.000.000 i statsbudsjettet kapittel 761 post 79 – til kompetansehevende tiltak for å bedre ernæringstilbudet til brukere av pleie og omsorgstjenester. Statlige mottakere, kommuner og fylkeskommuner kan søke.

Les mer om Ernæring i pleie- og omsorgstjenesten - Tilskudd 2010

Invitasjon til ressursgruppesamling - fysisk aktivitet, ernæring og tobakksforebyggging

Helsedirektoratet og Østfold fylkeskommune inviterer til samling for ressursgruppemedlemmer og ressurspersoner i Fredrikstad 8.-10. september 2010

Les mer om Invitasjon til ressursgruppesamling - fysisk aktivitet, ernæring og tobakksforebyggging
Kostholdsråd på reise utenlands

Kostholdsråd på reise utenlands

Nordmenn reiser mer og mer. Men stadig flere får ferieturen spolert av sykdom. Øk sjansene for en problemfri tur ved å følge Folkehelseinstituttets kostholdsråd på reise utenlands.

Les mer om Kostholdsråd på reise utenlands
Kostholdet vårt undersøkes igjen

Kostholdet vårt undersøkes igjen

Hva spiser vi egentlig? I løpet av året gjennomføres en stor undersøkelse av nordmenns spisevaner. Det har vært gjennomført to tilsvarende undersøkelser blant voksne i 1990-årene. Når den tredje Norkost-undersøkelsen gjennomføres i 2010, håper forskerne å kunne finne ut om det har vært forandringer i kostholdet vårt over tid.

Les mer om Kostholdet vårt undersøkes igjen
Den nye Mathjelpen

Den nye Mathjelpen

Elevorganinasjonen til ernæringsstudentene ved UiO har nytt navn, ny logo og ny nettside! Formålet med organisasjonen er å formidle informasjon om ernæring og helse. Tidligere har fokuset vært rettet mot andre studenter, men nå er også eldresentere og barnehager arenaer for vår kostholdformidling. Organisasjonen bidrar også til et bedre samhold på tvers av kullene på ernæringsstudiet. Les mer om aktivitetene på www.mathjelpen.no.

Les mer om Den nye Mathjelpen

Hver fjerde sykehuspasient underernært

En av fire innlagte ved somatiske sengeposter er underernært. Dette viser en dagsregistrering fra Haukeland universitetssykehus. Registreringen ble nylig gjennomført ved 50 somatiske poster og blant 592 pasienter ved sykehuset. I alt 24,5 prosent av pasientene hadde sykdomsrelatert underernæring.
Nye kostråd – utkast til rapport lagt frem

Nye kostråd – utkast til rapport lagt frem

Nasjonalt råd for ernæring har nå lagt fram forslag til nye kostråd. Forslaget er forankret i omfattende vitenskapelig dokumentasjon om sammenhengen mellom mat og helse.

Les mer om Nye kostråd – utkast til rapport lagt frem
NIFES analyse av sushi

NIFES analyse av sushi

NIFES har i oppdrag fra Mattilsynet analysert innholdet av fremmedstoffer og mikrobiologisk kvalitet i sushi-produkter. Hver sushi-prøve bestod av ris, grønnsaker, krydder, eventuelle sauser og forskjellige sjømatprodukter fra ulike utsalgssteder og restauranter i Bergen og Trondheim.

Les mer om NIFES analyse av sushi
Metabolsk og kardiovaskulær helse ved psykiske lidelser

Metabolsk og kardiovaskulær helse ved psykiske lidelser

Det er en økt forekomst av metabolsk syndrom og diabetes type 2 hos pasienter med schizofreni. Andre psykiske lidelser er også assosiert med økt risiko for livstilsykdommer. Mulige årsaker diskuteres i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les mer om Metabolsk og kardiovaskulær helse ved psykiske lidelser

Årets Kef 2009

Fresenius Kabi utlyser stipendet ”Årets kef” 2009 pålydende NOK 10.000. Stipendet vil bli utdelt i forbindelse med Faglig møte i Oslo 11.-12. mars.

Les mer om Årets Kef 2009
Kristin Reimers Kardel forsvarer dr.graden

Kristin Reimers Kardel forsvarer dr.graden

Fem prosent bedre kondisjon hos førstegangsfødende senker fødselsvarigheten med 30 minutter. Det er et av resultatene forsker og klinisk ernæringsfysiolog Kristin Reimers Kardel fremlegger i sin doktorgradsavhandling om fysisk aktivitet under svangerskapet og ernæring under fødsel.

Les mer om Kristin Reimers Kardel forsvarer dr.graden
Økt forskjell i dødelighet mellom utdanningsgrupper

Økt forskjell i dødelighet mellom utdanningsgrupper

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at den generelle nedgangen i dødelighet de siste tiårene først og fremst kommer grupper med høyere utdanning til gode. Hjerte- og karsykdommer, lungekreft og kroniske luftveissykdommer er de fremste årsakene til at lavere utdanningsgrupper kommer dårligere ut.

Les mer om Økt forskjell i dødelighet mellom utdanningsgrupper
Ni av ti kjenner Nøkkelhullet

Ni av ti kjenner Nøkkelhullet

Et halvt år etter at Nøkkelhullet formelt ble innført, kjenner hele ni av ti forbrukere i Norge som har hovedansvar for å handle inn mat til husholdningen til merket. Det viser en undersøkelse YouGov Zapera har gjennomført for Helsedirektoratet og Mattilsynet i samarbeid med Nordisk Ministerråd.

Les mer om Ni av ti kjenner Nøkkelhullet