Nordic nutrition recommendations - bolk 2

Nordic nutrition recommendations - bolk 2

Den andre bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er 13. desember lagt ut til høring, og forskere og andre interessenter oppfordres til å komme med innspill til arbeidsgruppen for nye nordiske næringsstoffanbefalinger før 14. januar 2013.En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fem nordiske landene leder arbeidet, som finansieres av Nordisk ministerråd. Over hundre forskere og eksperter har jobbet med grunnlaget for anbefalingene.

Les mer om Nordic nutrition recommendations - bolk 2
Nettredaksjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul

Nettredaksjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul

Nettredaksjonen er stolte av å kunne presentere en ny funksjon på nettsidene, nemlig newsfeed. Det er en automatisk søketjeneste som søker i et stort antall norske nettsider og presenterer en liste av artikler som er relevante i forhold til vårt fagområde. Vi håper den nye tjenesten skal gi oss bedre mulighet til å holde oss oppdatert i forhold til alt som skrives om ernæring, kosthold, fedme, osv.

Les mer om Nettredaksjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul
Idrett og spiseforstyrrelser

Idrett og spiseforstyrrelser

Det kan være kolliderende interesser mellom helse og prestasjoner innen idrett. Dette gjelder ikke minst ernæring, med fare for feilernæring og/eller underernæring.

Les mer om Idrett og spiseforstyrrelser
Slik unngår du å legge på deg i jula

Slik unngår du å legge på deg i jula

Det er helt unødvendig å legge på seg i jula. Knepene for å unngå vektøkning når det nå blir fridager med mange selskap og mye god mat, er ganske enkle og kommer fra klinisk ernæringsfysiolog Eva Kvendbø.

Les mer om Slik unngår du å legge på deg i jula
Bruk matvaretabellen.no uten nett-tilgang

Bruk matvaretabellen.no uten nett-tilgang

Nå kan du bruke Matvaretabellen.no uten nett-tilgang. Matvaretabellen.no kan lastes ned til nettleseren din og brukes selv om du ikke er koplet på Internett.

Les mer om Bruk matvaretabellen.no uten nett-tilgang
Ikke tråkk i salaten

Ikke tråkk i salaten

Kosttilskudd og helsekost er ofte kommersielt kvakksalveri. Masterstudent i samfunnsernæring, Erik Arnesen, har skrevet en vitenskapsbasert guide til vitaminenes, antioksidantenes og supermatens forunderlige verden.

Les hele essayet på nettsiden til Morgenbladet her.

Norsk Tidsskrift for Ernæring har ny nettside

Norsk Tidsskrift for Ernæring har ny nettside

Norsk Tidsskrift for Ernæring er nå på nett (www.ntfe.no) og på Facebook (https://www.facebook.com/pages/NTFE/107867142670556). På nettsiden finner du artikler fra tidligere utgaver, og du kan ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål angående abonnement eller faktura, eller har innspill til tema til tidsskriftet.

Mills DA kutter all bruk av palmeolje

Palmeoljen blir byttet ut med en blanding av kokos-og sheaolje, eller med en blanding av kokos-og rapsolje.

Se vedlagte infoskriv for mer informasjon.

"Faglig møte og GF" blir nå til "KEFF konferanse og årsmøte"

Styret i KEFF har vedtatt å endre tittelen på det årlige møtet vårt fra "Faglig møte og GF" til "KEFF konferanse og årsmøte". Årsaken til dette er at vi ønsker å sette større fokus på de fagpolitiske sakene foreningen jobber med. Vi håper på å gjøre årsmøtet mer spennende og vi vil sette av mer tid på å fortelle dere i korte foredrag om hva som skjer. Blant annet har samhandlingsreformen trått i kraft i år og hvilken betydning har dette for kef´s arbeid? Spørsmål om hvordan vi kan styrke ernæringsarbeidet i primærhelsetjenesten melder seg raskt. Det er valg i 2013 og kan vi her få drahjelp av politikerne og pressen til å styrke fokuset på ernæring?

Tilbudet til overvektige gravide svekkes

Tilbudet til overvektige gravide svekkes

Norges eneste offentlige spesialtilbud for overvektige gravide svekkes. "Egentlig burde spesialoppfølging av overvektige gravide vært standard ved alle sykehus med fødeavdeling", sier seksjonsoverlege Tore Henriksen.

 

Les hele artikkelen på forskning.no.

Nordic Nutrition Recommendations - høring

Den første bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er nå lagt ut til høring, og forskere og andre interessenter oppfordres til å komme med innspill til arbeidsgruppen for nye nordiske næringsstoffanbefalinger før 26. november.En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fem nordiske landene leder arbeidet, som finansieres av Nordisk ministerråd. Over hundre forskere og eksperter har jobbet med grunnlaget for anbefalingene.

Les mer om Nordic Nutrition Recommendations - høring
Jod-tabell med 438 matvarer lansert

Jod-tabell med 438 matvarer lansert

En ny jodtabell er lansert. Den nye jodtabellen er utvidet og omfatter 438 matvarer fordelt på alle matvaregruppene i Matvaretabellen.

Les mer om Jod-tabell med 438 matvarer lansert
Nordic nutrition recommendations - bolk 2

Nordic nutrition recommendations - bolk 2

Den andre bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er 13. desember lagt ut til høring, og forskere og andre interessenter oppfordres til å komme med innspill til arbeidsgruppen for nye nordiske næringsstoffanbefalinger før 14. januar 2013.En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fem nordiske landene leder arbeidet, som finansieres av Nordisk ministerråd. Over hundre forskere og eksperter har jobbet med grunnlaget for anbefalingene.

Les mer om Nordic nutrition recommendations - bolk 2
Kosttilskudd av folsyre gir økt risiko for prostatakreft

Kosttilskudd av folsyre gir økt risiko for prostatakreft

Tilskudd av folsyre ser ut til å ha liten effekt på den totale forekomsten av kreft, men er forbundet med økt risiko for prostatakreft. Det viser en norsk metaanalyse. Les mer på www.tidsskriftet.no

Idrett og spiseforstyrrelser

Idrett og spiseforstyrrelser

Det kan være kolliderende interesser mellom helse og prestasjoner innen idrett. Dette gjelder ikke minst ernæring, med fare for feilernæring og/eller underernæring.

Les mer om Idrett og spiseforstyrrelser
Metabolske bivirkninger av antipsykotika

Metabolske bivirkninger av antipsykotika

Forsøk i rottemodeller viser at fedme som bivirkning av antipsykotika skyldes økt appetitt. Økning i serum-lipider kan være uavhengig av vektøkning. Antipsykotiske medikamenter gir alvorlige metabolske bivirkninger, som bidrar til økt forekomst av hjerte- og karsykdom og reduserte leveutsikter hos personer med alvorlige psykiske lidelser.

Forsøk i rottemodeller viser at fedme som bivirkning av antipsykotika skyldes økt appetitt. Økning i serum-lipider kan være uavhengig av vektøkning.  Antipsykotiske medikamenter gir alvorlige metabolske bivirkninger, som bidrar til økt forekomst av hjerte- og karsykdom og reduserte leveutsikter hos personer med alvorlige psykiske lidelser.

Les resten av artikkelen på tidsskriftet.no

Inntaksvurdering av muggsoppgiften zearalenon hos barn – ingen grunn til bekymring

Inntaksvurdering av muggsoppgiften zearalenon hos barn – ingen grunn til bekymring

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK) har utarbeidet en vurdering som viser at muggsoppgiften zearalenon fra frokostblandinger utgjør en minimal helserisiko for norske barn.

Vurderingen er utarbeidet etter oppdrag fra Mattilsynet.  En kort omtale av VKMs vurdering med link til rapporten er å finne på http://www.vkm.no/.

Oslo Epigenetics Symposium, les intervju med Tim Spector

Oslo Epigenetics Symposium, les intervju med Tim Spector

We are pleased to announce Oslo Epigenetics Symposium here in Oslo November 2012.

The symposium will kick-off with an open public lecture at The Grand Hotel Oslo, The Rococo Room Thursday 8th of November at 19.00 featuring Tim Spector, author of Identically Different: why you can change your genes?

Join him to hear about his studies of identical twins and how our life experiences and what we eat can influence our genes. Following the lecture there will be a scientific panel debate.

Friday 9th of November  Oslo Epigenetics Symposium  will present cutting-edge epigenetic research from excellent speakers.

Invited Speakers: Stephan Beck, London, UK;  Axel Imhof, Munich, DE; Tim Spector, London, UK; Esteban Ballestar, Barcelona, ES; Wendy A. Bickmore, Edinburgh, UK;Tarjei Mikkelsen, Cambridge, MA USA; Rein Aasland, Bergen, N; Philippe Collas, Oslo, N; Kerstin Bystricky, Toulouse, FR; John Arne Dahl, Oslo, N.

Les intervju med Tim Spector på forskning.no

Sammenheng mellom miljøgift under svangerskap og overvekt

Sammenheng mellom miljøgift under svangerskap og overvekt

Mengden av miljøgiften perfluoroktylsyre (PFOA) som mor hadde i blodet under svangerskapet, ga økt risiko for overvekt hos hennes døtre ved 20 års alder. Funnene kommer fram i en fersk studie på danske kvinner der Folkehelseinstituttet har deltatt. Les mer på www.fhi.no

Globalt nettverk for diabetesforebyggende arbeid

Globalt nettverk for diabetesforebyggende arbeid

For KEF'er som jobber med forebyggende tiltak innen diabetes, kan dette globale nettverket være av interesse.

 

For mer informasjon.

God effekt for fedmeopererte barn

Den svenske AMOS-studien har sett på resultatene av fedmeoperasjon for 81 unge i alderen 13-18 år.  Resultatene viser like god effekt på vektnedgang som hos voksne. I gjennomsnitt var vektnedgangen på 32 prosent av utgangsvekt - 44 kilo - to år etter operasjon. Mens syv av ti hadde for høye insulinverdier før operasjon, var det ingen som hadde dette ved to års oppfølging. Også andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom var redusert. 

Men det var komplikasjoner hos hver tredje, og artikkelforfatterne understreker at psykiske problemer nødvendigvis ikke blir bedre etter operasjon og vektnedgang. Flere unge i studien hadde vedvarende psykiske problemer. 

Les resten av artikkelen hos Dagens medisin.

Den nye kosthåndboken

Den nye kosthåndboken

Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet ved helseinstitusjoner, som kom ut i 1986, og senere ble revidert i 1995, er nå kommet ut i ny og revidert utgave. Flere kef'er har vært med på å utarbeide boken som har en bred målgruppe: Ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, frisklivssentraler, hjemmebaserte tjenester, sykehjem og andre institusjoner i kommunen, sykehus og spesialisthelsetjenester, habiliterings- og rehab.-tjenester

På helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om boken og laste den ned i pdf-utgave.

Norkost 3 er publisert

Norkost 3 er publisert

Resultatene fra den landsdekkende kostholdsundersøkelsen Norkost 3 viser at energifordelingen blant nordmenn (voksne) ligger på 18 energiprosent fra protein, 34 energiprosent fra fett og 44 prosent av energiinntaket kommer fra karbohydrater. Mettede fettsyrer utgjør 13 energiprosent, og ligger fortsatt høyere enn anbefalingen på 10 energiprosent. Sukkerinntaket viser en betydelig nedgang og er nå nede 7 energiprosent og er innenfor anbefalt nivå, både for menn og kvinner.

Inntaket av fiber er betydelig lavere enn anbefalt, og bare 15 % i befolkningen får i seg anbefalt daglig inntak av frukt og grønt.

 

Helsedirektoratets hjemmesider kan du lese mer om undersøkelsen og laste ned hele rapporten i pdf-format.

Inntaket av furan kan utgjøre en helsefare

Inntaket av furan kan utgjøre en helsefare

En ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) viser at inntaket av stoffet furan kan utgjøre en helsefare i alle aldersgrupper.  Furan er potensielt kreftfremkallende. - Flere store internasjonale studier ser på furan, og Mattilsynet følger nøye med på resultater derfra. Med denne rapporten er Norge kommet lenger enn mange andre land. Mattilsynet ser også på mulighetene for å gjøre analyser av innhold av furan i hjemmelaget mat, sier rådgiver Julie Håland i Mattilsynet.

Les mer på nettsidene til Matportalen  og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Fruktig samarbeid på Abildsø sykehjem

Fruktig samarbeid på Abildsø sykehjem

Ernæringsstudentene ved UiO har de siste fem årene besøkt Abildsø sykehjem som en del av undervisningen. Dette har medført større fokus på riktig ernæring ved sykehjemmet.

Link til hele artikkelen

Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsbrev om forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke. Høringsfristen er 7.september 2012.

For å lese brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, se her.

Eventuelle merknader til høringsnotatet kan sendes innen 7.september 2012 elektronisk til postmottak@hod.dep.no, eller via post til:

Helse-  og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Ernæringsprisen 2011

Ernæringsprisen 2011

Unni Brattli i Vestvågøy kommune og Jorunn Borge Westhrin i Telemark fylkeskommune ble i går tildelt Ernæringsprisen 2011. Prisen deles ut årlig av Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet for godt kostholds- og ernæringsarbeid. KEFF (kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet) gratulerer!

Les mer om Ernæringsprisen 2011

Maten barna elsker å hate - og hvordan du kan snu det

Klinisk ernæringsfysiolog Gunn Helene Arsky har gitt ut boka "Maten barna elsker å hate - og hvordan du kan snu det". Her tar hun  opp barnas smaksutvikling, hva det er ved mat som kan få barna til å vende seg vekk i avsky, og hvorfor det er så viktig å ikke gi seg. Stikkord er matglede, fantasi, utforskning og deltakelse. Boken er full av oppskrifter, tips og ideer og passer for alle som har barn, jobber med barn eller kjenner et barn :) Atten ulike matvarer/-grupper får hvert sitt kapittel med spesifikke råd. Og for deg som er voksen, får du tips til hvordan "barnematen" blir et spennende, kulinarisk måltid for deg også. Boken bestilles enkelt på www.bokkilden.no.

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6896907&rom=MP

Nutrition Care Process/International Dietetics & Nutrition terminology

Tilbud å kjøpe pocket utgave (svensk/engelsk) som trykkes i høst. I 2003 startet American Dietetic Association utarbeidelsen av en metode som har som mål å standardisere kliniske ernæringsfysiologer og dietisters arbeidsmetode. Prosessen heter «Nutrition Care Process» og forkortes med NCP. Samtidig med utarbeidelsen av arbeidsmetoden ble det utviklet standardisert terminologi eller språk med koder (IDNT). Arbeidet har pågått i snart 10 år. ADA utgav den 3. versjonen i 2010. De senere årene har dette initiativet fått full aksept av både den internasjonale dietetiker forbundet (ICDA) og det europeiske (EFAD).

Les mer om Nutrition Care Process/International Dietetics & Nutrition terminology
Dårlig tarmflora, dårlig helse

Dårlig tarmflora, dårlig helse

Eldre på gamlehjem spiser dårligere, og har mindre variert bakterieflora i magen enn eldre som bor hjemme, i en irsk studie. Det henger sammen med dårligere helse.

Les mer om Dårlig tarmflora, dårlig helse

Meld deg på nyhetsbrev fra EFAD

Meld deg på nyhetsbrev fra EFAD

For å bedre kunne øke kunnskapen til ernæringsfysiologer i Norge om hva som rører seg i Europa/Verden mht ernæring er det ønskelig at alle ernæringsfysiologer går inn på www.efad.org/register og registrerer seg. Ved og registerere deg vil du få jevnlig oppdateringer direkte fra EFAD.

Fokus på riktig og god ernæringsbehandling til kreftpasienter

Fokus på riktig og god ernæringsbehandling til kreftpasienter

Lene Thoresen, KEF ved St.Olavs Hospital, har nylig forsvart sin PhD-avhandling der hun har sett på god ernæringspraksis hos kreftpasienter med avansert tykk- og endetarmskreft. Undersøkelser hun har gjort ved flere skandinaviske sykehus viser at tettere samarbeid mellom leger/sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer, gir økt fokus på ernæring i hele pasientbehandlingen.

Les hele artikkelen her

Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten fram mot 2030. En status-, trend- og behovsanalyse

Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten fram mot 2030. En status-, trend- og behovsanalyse

Høsten 2011 ba Helsedirektoratet flere av yrkesorganisasjonene om tallmateriale i forbindelse med et utredningsarbeid om behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten fram mot 2030.

Styret i KEFF har bidratt med tallmateriale og kliniske ernæringsfysiologer er nevnt i rapporten.

Rapporten foreligger på Helsedirektoratets nettsider og finnes også i trykket versjon som kan bestilles ved henvendelse til trykksaksekspedisjonen.

 

 

 

Anbefalt inntak av vitamin D revideres

Anbefalt inntak av vitamin D revideres

Den Nordiske Ernæringskonferansen ble for tiende gang avholdt i Reykjavik i juni i år. Det meste av anbefalingene fra NNR 2004 blir stående uforandret, men AI av vitamin D (dvs. for barn over 2 år, voksne og eldre > 75) og selen (for voksne) er foreslått økt. Det vurderes å øke jod-anbefalingene for gravide og ammende kvinner.

Det vil holdes åpne konsultasjoner og høringer vil bli arrangert i september–oktober 2012 når alt materialet er tilgjengelig. Nordisk ministerråd vil godkjenne de nordiske ernæringsanbefalingene formelt i løpet av høsten 2012.

Hele artikelen om NNR 2012 kan leses her.

 

En ny studie gjennomført av Folkehelsinstituttet viser at regelmessig inntak av fet fisk og tran er det beste for å sikre inntaket av vitamin D og samtidig ha lavt inntak av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB.

Denne artikkelen kan du lese i sin helhet her.

 

EFAD: Health promotion report consultation

EFAD: Health promotion report consultation

Alle ernæringsfysiologer er velkommen til å kommentere denne innen 10 sept. Det er en undersøkelse fra EFAD som omhandler hva ernæringsfysiologer allerede gjør, og hva de kan og burde gjøre for å promotere helse og redusere forskjeller i helse.

Les mer om EFAD: Health promotion report consultation
Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki

Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki utlyser i år forskningsmidler for inntil kr. 170.000,-.

Les mer om Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki
Måltidsverter vekker appetitten hos pasienter

Måltidsverter vekker appetitten hos pasienter

Det kan være vanskelig å få syke mennesker til å spise, men det hjelper å ansette noen ved sykehuset som finner ut hva pasientene har lyst på.

Les mer om Måltidsverter vekker appetitten hos pasienter
Sæden kan styrkes med valnøtter

Sæden kan styrkes med valnøtter

Hos friske unge menn bidrar et daglig inntak av valnøtter til bedre sædkvalitet, ifølge ny studie.

Les mer om Sæden kan styrkes med valnøtter
Med en fot i graven og den andre på et såpestykke

Med en fot i graven og den andre på et såpestykke

For første gang gjengis pasienthistorier fra NAFKAMs Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) i sin helhet. I boka ”Alternative veier” forteller åtte personer, med egne ord, hvordan de har opplevd å få kreft, multippel sklerose eller kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME). Felles for disse pasientene er at de mener alternativ behandling var en viktig årsak til at deres sykdomsforløp utviklet seg vesentlig bedre enn forventet.

Link til hele artikkelen.

Risikovurdering av vitamin A

Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkterI en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) går det fram at de viktigste kildene til eksponering for vitamin A er mat, etterfulgt av kosttilskudd og kosmetikk.