Kartlegging av mat- og måltidsituasjonen på skolen

Kartlegging av mat- og måltidsituasjonen på skolen

​​Matpakken er fortsatt veldig populær i barneskolen, mens kantinen har en viktig rolle for både mattilbud og sosialt miljø, spesielt i videregående skole

Les mer om Kartlegging av mat- og måltidsituasjonen på skolen
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge

Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge

Morsmelk virker beskyttende på barnets helse,men inneholder også miljøgifter. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert forskning på morsmelkens positive egenskaper opp mot de mulige negative effekter som miljøgifter i morsmelk kan ha.

Les mer om Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge
Slik blir den nye matmerkingen

Slik blir den nye matmerkingen

Fra 13. desember 2014 blir det nye regler for merking av mat i Norge. Det nye regelverket for "matinformasjon" skal gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder.

Les mer om Slik blir den nye matmerkingen
Høring: Endring av forskrift om matinformasjon til forbrukerne

Høring: Endring av forskrift om matinformasjon til forbrukerne

I forbindelse med revisjon av næringsmidler til særskilte grupper vil den nåværende glutenforordning (forordning (EU) nr. 41/2009) bli opphevet den 20. juli 2016.

Les mer om Høring: Endring av forskrift om matinformasjon til forbrukerne
Nye regler for merking av matvarer

Nye regler for merking av matvarer

Nå har det kommet nye og mer forbrukervennlige regler for merking av matvarer. Målet er at forbruker skal få bedre informasjon.

Les mer om Nye regler for merking av matvarer
Den nye Kostholdsplanleggeren er her!

Den nye Kostholdsplanleggeren er her!

Det gamle kostberegningsprogrammet Mat på Data er byttet ut med Kostholdsplanleggeren.

Les mer om Den nye Kostholdsplanleggeren er her!
Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny forskrift som skal regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter.

Les mer om Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
Vi må spise mindre salt

Vi må spise mindre salt

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Mange er klar over at høyt saltinntak kan medføre helserisiko, men få er oppmerksomme på eget inntak.

Les mer om Vi må spise mindre salt
Ny folkehelsemelding. Frist for innspill:15. oktober 2014.

Ny folkehelsemelding. Frist for innspill:15. oktober 2014.

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Våren 2015 blir det lagt fram en ny folkehelsemelding for Stortinget.

Les mer om Ny folkehelsemelding. Frist for innspill:15. oktober 2014.
Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Barns Vekst i Norge Rapport FHI 2014; Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Les mer om Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Europeisk spørreundersøkelse: underernæring

Offentlig høring: merking av allergifremkallende matvarer og ingredienser (EFSA)

Offentlig høring: merking av allergifremkallende matvarer og ingredienser (EFSA)

EFSA har på sine websider nylig lansert et offentlig høringsutkast på sin nye vitenskapelige evaluering på merking av allergifremkallende matvarer og ingredienser. Med dette dokumentet ønsker de å invitere fagfolk til å komme med innspill/kommentarer, frist 8.august 2014.

Les mer om Offentlig høring: merking av allergifremkallende matvarer og ingredienser (EFSA)
Foreslå kandidater til nye nasjonale fagråd inkl. nasjonalt råd for ernæring

Foreslå kandidater til nye nasjonale fagråd inkl. nasjonalt råd for ernæring

Helsedirektoratet fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å opprette nye nasjonale råd for områdene ernæring, tobakksforebygging og fysisk aktivitet. I tillegg reoppnevnes fagråd for sosial ulikhet i helse.

Les mer om Foreslå kandidater til nye nasjonale fagråd inkl. nasjonalt råd for ernæring
Seminar om matvaremerking og kosthold - presentasjoner tilgjengelig på nett

Seminar om matvaremerking og kosthold - presentasjoner tilgjengelig på nett

13. mai arrangerte Legeforeningen, Forbrukerrådet, NITO og Polyteknisk Forening seminar om matvaremerking og kosthold. Med seminaret var det ønskelig å rette oppmerksomheten mot merking av mat i dagens og framtidens matvaremarked.

Les mer om Seminar om matvaremerking og kosthold - presentasjoner tilgjengelig på nett
Til kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i kommune/fylkeskommune o.l.

Til kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i kommune/fylkeskommune o.l.

Det er fortsatt få kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i primærhelsetjenesten. For KEFF er det derfor en viktig oppgave å jobbe for at det etableres flere stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i kommunene.

Les mer om Til kliniske ernæringsfysiologer som arbeider i kommune/fylkeskommune o.l.
Lønnsstatistikk for 2013

Lønnsstatistikk for 2013

Hvert år utarbeider Forskerforbundet en lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor. Lønnsstatistikken er basert på lønnsopplysninger som er innhentet gjennom spørreundersøkelser til forskerforbundets medlemmer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2013.

Les mer om Lønnsstatistikk for 2013
Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer

Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet beregnet hvor mye av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam 2-åringer og voksne over 18 år får i seg fra leskedrikker, saft og nektar.

Les mer om Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer
Verktøykassen "Ernæring i sykehjem" er nå tilgjengelig på nett

Verktøykassen "Ernæring i sykehjem" er nå tilgjengelig på nett

Verktøyet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Lovisenberg Diakonale sykehus er nå tilgjengelig for alle interesserte.

Les mer om Verktøykassen "Ernæring i sykehjem" er nå tilgjengelig på nett
EFAD søker etter spesialister innenfor fagområdene kreft, fedme, eldre, diabetes, folkehelse og administrasjon.

EFAD søker etter spesialister innenfor fagområdene kreft, fedme, eldre, diabetes, folkehelse og administrasjon.

EFAD ønsker medlemmer for å danne en styringsgruppe med spesialister inne de 6 fagfeltene på listen under. EFAD's nettverksgruppe går under navnet European Specialist Dietetic Network (ESDN).

Les mer om EFAD søker etter spesialister innenfor fagområdene kreft, fedme, eldre, diabetes, folkehelse og administrasjon.
Senter for klinisk ernæring åpner høsten 2014

Senter for klinisk ernæring åpner høsten 2014

Mot slutten av året åpnes dørene inn til nye Senter for klinisk ernæring. Et samarbeid utenom det vanlige gir et felles kompetansemiljø innen klinisk ernæring for det medisinske fakultet ved UiO og OUS.

Les mer om Senter for klinisk ernæring åpner høsten 2014
Ingunn Bergstad KEFFs første æresmedlem

Ingunn Bergstad KEFFs første æresmedlem

Under festmiddagen til Nordisk Dietistkonferanse i Bergen, 20. mars 2014, ble KEFFs første æresmedlem utnevnt. Valget var enkelt: Det måtte bli Ingunn Bergstad.

Les mer om Ingunn Bergstad KEFFs første æresmedlem
Nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

5. mars kom de nye norske anbefalingene om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. I år legges det mer vekt på type karbohydrater og fett heller enn den totale mengden. Samtidig oppfordres vi til å komme oss opp av sofaen og legge inn mer hverdagsaktivitet.

Les mer om Nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
Matvaretabellen.no er oppdatert med nye og reviderte matvarer

Matvaretabellen.no er oppdatert med nye og reviderte matvarer

Matvaretabellen er utvidet med blant annet tacoretter, sushi, et større utvalg av oster og pesto. I tillegg er tabellen utvidet med et nytt næringsstoff, jod. I Matvaretabellen 2014 er 62 matvarer nye og 57 matvarer oppdatert.

Les mer om Matvaretabellen.no er oppdatert med nye og reviderte matvarer
Forslag til revidert nøkkelhullforskrift lagt ut til høring - Høringsfrist 28.mars

Forslag til revidert nøkkelhullforskrift lagt ut til høring - Høringsfrist 28.mars

Et forslag til revidert Nøkkelhullforskrift er lagt ut til høring. Nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR2012) ligger til grunn for kriteriene.

Les mer om Forslag til revidert nøkkelhullforskrift lagt ut til høring - Høringsfrist 28.mars
Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler

Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler

Ny forskrift trådde i kraft 16.01.2014 og tillater høyst 2 gram transfettsyrer per 100 gram fett.

Les mer om Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler