Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Anne-Marie er et forbilde for oss alle med sitt engasjement og faglige tyngde innen klinisk ernæringsbehandling av pasienter med diabetes.

Les mer om Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!
Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin karriere ved Lipidklinikken i Oslo løftet viktigheten av kef sin kompetanse for god tverrfaglig behandling av pasienter med lipidforstyrrelser.

Les mer om Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!
Merking av mat

Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensliste, vekt og haldbarheit.

Les mer om Merking av mat
Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Gravide som spiser lakris kan få i seg glykyrrhizinsyre, som ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for fostre og langtidseffekter for barnet. Datagrunnlaget er for usikkert til å fastsette et nivå for hvor mye lakris gravide trygt kan spise.

Les mer om Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn