Nyopprettet faggruppe i prematurernæring

Faggruppen ble starten i 2018 og medlemmene jobber med ernæring til premature og syke nyfødte barn.

Faggruppen ble startet 2018, medlemmene i faggruppen for prematurernæring arbeider i større eller mindre grad med ernæring til premature og syke nyfødte barn. Faggruppen har som mål og etablere et faglig forum der medlemmene diskuterer aktuelle temaer, kasus og problemstillinger innenfor feltet prematurernæring.
 
Medlemmer:
Anne Karin Aurvåg            anne.karin.aurvåg@ahus.no
Elinor Carlsson                  elinor.carlsson@nordlandssykehuset.no
Christine Gørbitz               christine.gorbitz@ahus.no

 

Er du interessert i å bidra? Ta kontakt med en av de ovennevnte!