Utviklingen av det norske kostholdet 2018

Utviklingen av det norske kostholdet 2018

Mindre sukkerforbruk i befolkningen og økt antall 15-åringer som spiser grønt hver dag.

Helsedirektoratets årlige rapport om forbruket av matvarer og hvordan kostholdet utvikler seg over tid er klar. 

"På tross av flere postive uviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene har kostoldet i Norge fortsatt klare ernæringsmessig svakheter, som øker risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes."

"Et kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd og anbefaliner vil gi et godt grunnlag for god helse og reduksjon i forekomst av ikke-smittsomme sykdommer."

Hele rapporten kan du finne her.