KEFF

KEFF

Engelsk navn: Norwegian Association of Clinical Dietitians Affiliated With The Norwegian Association of Researchers

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) er en faglig og fagpolitisk forening for kliniske ernæringsfysiologer i Norge. Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert for å drive kost- og ernæringsbehandling og utdannes ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, samt ved Universitetet i Bergen. KEFF arbeider for å integrere fagområdet klinisk ernæring i helsearbeid for å sikre et helhetlig medisinsk behandlingstilbud til beste for befolkningen.

Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE) er et samarbeid mellom Norsk Forening for Ernæringsvitenskap (NFE) og KEFF. NTFE ble opprettet som et eget AS i 2014. NTFE er et fagtidsskriftet som gis ut til KEFF og NFE sine medlemmer 4 ganger i året. Andre med interesse for klinisk ernæring kan abonnere på tidsskriftet.

Styret kan kontaktes på post@keff.no