Dokumentasjon av ernæringsscreening/status – ulike løsninger

Når helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester nå er i ferd med å implementere rutiner for ernæringsscreening og vurdering av ernæringsstatus, så er det mange som også skal i gang med å lage gode journalsystem for dette.

Det finnes allerede ulike løsninger og det er her tenkt at vi kan dele og vise disse på våre medlemssider. Dersom du mangler bruker eller passord, ta kontakt med post@keff.no.

Les mer om Dokumentasjon av ernæringsscreening/status – ulike løsninger