Utdannelsen som kreves for å bli klinisk ernæringsfysiolog (KEF)

Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet, statsautorisert yrkestittel som man kan søke om å få gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) på bakgrunn av godkjent utdannelse for en slik tittel.

Kriterier for autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog (kef) er per dato 5-årig masterstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT) eller Bergen (UiB). Noen tilsvarende studier (5-årig master på universitetsnivå) fra utlandet kan også gi statsautorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog etter individuell vurdering. Studiet er populært og krever relativt høyt karaktersnitt og realfag tilsvarende det som kreves for å komme inn på medisin- og tannlegestudiet (R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2)). Opptak foregår gjennom Samordna opptak.

Mange blir forvirret over de mange ulike titlene det opereres med som f.eks. ernæringsekspert, ernæringskonsulent og lignende. Hva skiller disse fra en klinisk ernæringsfysiolog? Ingen andre titler med "ernæring" i er beskyttet. Det vil i prinsippet si at,  i motsetning til hva som er tilfellet for en klinisk ernæringsfysiolog, er det ikke noen kontroll med hvem som titulerer seg med andre ernærings-/kostholdstitler eller hva slags fagkompetanse disse har. "Ernæringsfysiolog" og "klinisk ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

Autorisasjon som kef forutsetter utdanning som gir en grundig innføring i basalmedisin; fysiologi, anatomi, patologi og biokjemi (prekliniske fag), i mat- og ernæringslære og i vitenskapelig metode. Dette gir de ferdig utdannede god innsikt i kroppens funksjon, sammensetning, behov for og omsetning av næringsstoffer både hos friske og syke ved ulike sykdomstilstander. Ved å bli behandlet/rådgitt av en klinisk ernæringsfysiolog er man sikker på at behandleren er offentlig godkjent for å gi medisinsk ernæringsbehandling, mens uten denne tittelen har man ingen garantier for en slik kompetanse.

Utdanningene innen klinisk ernæring ved universitetene i Oslo og Bergen holder høyt teoretisk og akademisk nivå. Det er et krevende studium å gjennomføre, men som til gjengjeld gir et høyt faglig nivå på de som utdannes. En klinisk ernæringsfysiolog kan derfor også jobbe meget selvstendig og ta mange avgjørelser i forhold til den medisinske ernæringsbehandlingen.

 

 

Her kan du lese mer om ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo, på ernæringsstudentenes egen hjemmeside. 

Her kan du lese om ernæringsstudiet på Universitet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Universitet i Bergen sine hjemmesider.