Logo
Login
Navigasjon

Medlem

Medlemskap

For å være kvalifisert til medlemskap i KEFF, må man enten inneha en norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, eller være student ved Universitetet i Oslo (profesjonsstudie…

Profesjonell praksis: NCP og NCPT

Nutrition Care Process and Model (NCPM) er en profesjonsspesifikk modell for klinisk ernæringsprofesjonelle. Den gir en ramme og struktur for ernæringsbehandling, som systematisere…

Lønn

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) er en faglig og fagpolitisk forening for kliniske ernæringsfysiologer under Forskerforbundet. Forskerforbu…