Logo
Login
Navigasjon


Hvis du ønsker kontakt med styret, send en e-post til post@keff.no.

PersonAnsvarsområde
Aslaug Drotningsvik

Styrets leder

KP Forskerforbundet

KP Arbeidsgruppe for yrkesetikk

Torunn Melnes

Nestleder

KP Nettredaksjonen
Eirin Gjerde
Økonomiansvarlig

Økonomi

Mari-Anne Heggelien Erstein
Mari-Anne Hæggelien Erstein

Styremedlem

KP Norsk Tidsskrift for Ernæring

KP Faggrupper

Kristin Solheim Hustad
Kristin Solheim Hustad

Styremedlem

KP Fagpolitisk utvalg
Camilla Bringslid
Camilla Bringslid

Styremedlem

KP EFAD/ICDA
KP Nettverk for privatpraktiserende
kliniske ernæringsfysiologer
Nada Abedali

Styremedlem

KP Arbeidsgruppe for profesjonell
praksis - terminologi og metode (NCP)
Sina-Isabel Warz

Studentrepresentant

Verving og informasjon

KP = Kontaktperson

Vikarierende organisasjonssekretær: Louise Laigaard Klingen (452 29 605) 35 % stilling
Administrative oppgaver
Kontakt med arrangementskomiteer for KEFF konferanse og KEFF etterutdanningskurs