Logo
Login
Navigasjon

Slik melder du deg inn:

1. Klikk her og fyll ut innmeldingsskjemaet.
2. På side 2 i innmeldingsskjemaet er det spørsmål om du vil melde deg inn i en fagpolitisk forening. Kryss «Ja» og velg Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).

NB! Det er viktig at du legger inn en epostadresse som sjekkes hyppig. KEFF har behov for kommunikasjon med deg etter innmelding.

Forskerforbundet sender et velkomstbrev til alle som kvalifiserer til å bli medlem hos dem. Når KEFF er valgt som fagpolitisk forening, får KEFF beskjed om nytt medlem. KEFF kontakter den innmeldte og ber om HPR-nr. (helsepersonellregister nummer, finn her) eller bekreftelse på ernæringsstudier. Dersom dokumentasjonen godkjennes, sender KEFF en velkomstepost som bekreftelse på medlemskapet i KEFF.


Medlemsfordeler

Som medlem i KEFF og Forskerforbundet får du blant annet følgende:

Faglig medlemskap

KEFF tilbyr faglig medlemskap til kliniske ernæringsfysiologer som arbeider utenfor Forskerforbundets sektor og dermed ikke kvalifisert til medlemskap i Forskerforbundet. For å søke om faglig medlemskap i KEFF, send en epost til post@keff.no vedlagt HPR-nr. og avslag på medlemskap i Forskerforbundet. Hvis du som faglig medlem i KEFF skifter stilling til en arbeidsplass innenfor Forskerforbundets sektor, må du søke medlemskap i Forskerforbundet og endre medlemsstatus i KEFF.

Som faglig medlem i KEFF har du de samme medlemsfordeler og rettigheter som ordinære medlemmer, bortsett fra det Forskerforbundet tilbyr.


Studentmedlemskap

Studenter kan melde seg inn i KEFF så snart ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø er påbegynt. Dersom studiet avsluttes før utdanningen til klinisk ernæringsfysiolog er fullført, kvalifiserer man ikke lenger til medlemskap i KEFF.

Spesielle medlemsfordeler for studenter:

Studentmedlem og ferdig utdannet? Da kan du selv endre medlemskapet ditt her. Forskerforbundet har egne priser for medlemmer som ikke er i jobb eller som jobber redusert stilling, se deres satser under.

Kontigentsatser

Kontingentsatser for KEFF 2023:
Ordinært medlem: kr 1 392
Studentmedlem: kr 700
Pensjonistmedlem: kr 700 (alders- og 100% uførepensjonister)
Faglig medlem: kr 1659

Kontingentsatser Forskerforbundet:
Se her.