Logo
Login
Navigasjon

Historikk

Foreningen ble opprettet med et midlertidig styre i 1984, og den første ordinære generalforsamlingen ble holdt i 1985. Foreningens navn var den gang Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer (NFKE). Foreningen hadde først fagforeningstilknytning gjennom enkeltmedlemskap i Kommuneforbundet. I 1988/89 ble foreningen opptatt som medlem i Forskerforbundet, men fag og politikk var delt i to fram til 2001. Først da kom fag og politikk på samme lag, og foreningen endret navn til Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).

Engelsk navn: Norwegian Association of Clinical Dietitians Affiliated with The Norwegian Association of Researchers

Foreningen og foreningens medlemmer har siden etableringen i 1984/85 arbeidet med å posisjonere profesjonen og faget klinisk ernæring, og med å øke kvaliteten på yrkesutøvelsen og utdanningen.

Milepæler

Foreningen har oppnådd mye i en ung alder, og viktige milepæler har blant annet vært:
· Etablering av samlet studieløp for utdanning til klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo fra 1997, og etter hvert økt antall studieplasser.
· Etablering av samlet studieløp ved Universitetet i Bergen fra 2004.
· Etablering av bachelorutdannelse i ernæring ved Universitetet i Tromsø fra 2016 og master i klinisk ernæring fra 2019.
· Autorisasjonsordning for kliniske ernæringsfysiologer i Norge fra 1999, med virkning fra 2001.
· Omtale av yrkesgruppen i en lang rekke offentlige styringsdokumenter.
· Bedre lønnsvilkår og mange lokalt tillitsvalgte kliniske ernæringsfysiologer.
· Inklusjon i ISF-ordningen som gir refusjon ved poliklinisk behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten.

«Alle medlemmer i arbeid for foreningen»!

KEFFs medlemmasse har økt betraktelig fra ca. 25 medlemmer i 1984 til ca. 600 medlemmer 35 år senere. I samme tidsrom har antall kliniske ernæringsfysiologer i Norge økt fra under 50 stk til over 600 stk.

En høy andel av medlemsmassen har gjennom historien innehatt eller har ulike verv i foreningen, eller har aktivt bidratt på andre måter. Dette var også en av visjonene ved dannelsen av foreningen: «Alle medlemmer i arbeid for foreningen»!