Arbeids- og faggrupper

KEFF har følgende arbeidsgrupper:

 • Fagpolitisk utvalg
 • Nettredaksjonen
 • Arbeidsgruppe for profesjonell praksis - terminologi og metode
 • KEFF konferanse og årsmøte
 • Arbeidsgruppe for yrkesetikk
 • Etterutdanningskurs

 

KEFF har følgende faggrupper:

 • ernæring ved fedmekirurgi
 • ernæring ved spiseforstyrrelser
 • ernæring ved onkologi
 • ernæring ved nyresykdom
 • ernæring ved diabetes
 • ernæring ved barnefedme
 • ernæring til barn født prematurt og syke nyfødte
 • ernæring til kritisk syke
 • ernæring og matservice
 • vegetarisk kosthold
 • ernæring ved funksjonelle mage- og tarmsykdommer

Nettverk for kef-er i kommune har følgende faggrupper under seg:

 • KEFFs faggruppe for ernæringsarbeid blant eldre i kommunehelsetjenesten
 • KEFFs faggruppe for ernæringsarbeid blant barn og unge i kommunehelsetjenesten
 • KEFFs faggruppe for folkehelse- og frisklivsarbeid i kommunehelsetjenesten

 

Det oppfordres til at medlemmer engasjerer seg i arbeidsgruppen. Ved interesse kontakt styret@keff.no