Logo
Login
Navigasjon

Fokus: kef i kommunen

Status

KEFF jobber for at det stilles krav til kommunene om at kliniske ernæringsfysiologer inngår i, og har definerte roller i alle relevante tverrfaglige team i kommunehelsetjenesten. K…

Bakgrunn

Klinisk ernæringskompetanse har vært etterlyst i offentlige dokumenter i lengre tid. Her finner du oversikt over politiske føringer for økt ernæringskompetanse i kommunehelsetjenes…

Arbeidsoppgaver og roller

Her kan du lese mer om hvordan er klinisk ernæringsfysiolog kan bidra i forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av ernæringsrelaterte problemer. La deg inspirere av d…

Artikler og intervjuer

Kliniske ernæringsfysiologer i kommunen kan jobbe med alt fra sentraladministrasjon, produksjonskjøkken til kostveiledning og undervisning av ulike grupper - både helsepersonell og…

Medieinnlegg

Her kan du lese medieinnlegg om det viktige ernæringsarbeidet som gjøres i kommunene.