Barn vil ha kule grønnsaksnavn

Barn vil ha kule grønnsaksnavn

Spiser dobbelt så mange gulrøtter hvis de heter noe annet.

Les mer om Barn vil ha kule grønnsaksnavn
Søk i Skandinaviske tidsskrift med SweMed+

Søk i Skandinaviske tidsskrift med SweMed+

Prøver du å finne fram i helsefaglige tidsskriftartikler på skandinaviske språk, men synes de internasjonale referansedatabesene er for omfattende ? Databse SweMed+ kan være verktøyet du trenger.

Les mer om Søk i Skandinaviske tidsskrift med SweMed+
Helsedirektoratet frontar arbeid mot barnereklame

Helsedirektoratet frontar arbeid mot barnereklame

Noreg kjempar hardt på for å få på plass eit internasjonalt regelverk for å hindre reklame for usunn mat rette mot barn og unge. Helsedirektoratet har av Verdas helseorganisasjon (WHO) fått ei sentral rolle i dette arbeidet.

Les mer om Helsedirektoratet frontar arbeid mot barnereklame
Svangerskap like etter fedmeoperasjon

Svangerskap like etter fedmeoperasjon

(TDNL) Vekttap hos overvektige kan i mange tilfeller øke fertiliteten. Men graviditet frarådes det første året etter vektreduserende kirurgi på grunn av risikoen for ernæringsforstyrrelser. Vi beskriver her en kvinne som ble gravid i en fase med raskt vekttap etter en fedmeoperasjon.

Les mer om Svangerskap like etter fedmeoperasjon
Færre kalorier gir bedre hukommelse

Færre kalorier gir bedre hukommelse

Dyrestudier har indikert at en kalorifattig diett bedrer hukommelsen hos eldre. Nå er tilsvarende studier gjort hos mennesker.

Les mer om Færre kalorier gir bedre hukommelse
Bioindex - ta blodprøve hjemme og send i posten, hent prøvesvar på nett

Bioindex - ta blodprøve hjemme og send i posten, hent prøvesvar på nett

Bioindex tilbyr et sett av helseindekser som er basert på en kombinasjon av blodprøver, fysiske mål og spørsmål om levevaner. Disse helseindeksene benytter det aller nyeste innen moderne ernæringsforskning for å hjelpe deg til å velge et kosthold og en livsstil som gir deg optimal beskyttelse mot folkesykdommer.

Les mer om Bioindex - ta blodprøve hjemme og send i posten, hent prøvesvar på nett

10-års risikokalkulator for diabetes

A clinical algorithm using "routinely collected data" rather than laboratory measurements can help determine a patient's 10-year risk for developing type 2 diabetes, researchers report online in BMJ.

Les mer om 10-års risikokalkulator for diabetes
Mer enn centimeter og gram

Mer enn centimeter og gram

Vekstkurver - måling av høyde og vekt - er nyttig i klinisk praksis og for helseovervåking. Dagens kurver er modne for utskiftning, men hvilke skal vi bruke?

Les mer om Mer enn centimeter og gram
Tranebær mot urinveisinfeksjon

Tranebær mot urinveisinfeksjon

Tranebær fås i form av juice, tabletter og kapsler og brukes i behandling og forebygging av urinveisinfeksjoner. En litteraturgjennomgang tyder på at tranebær kan forebygge symptomatisk urinveisinfeksjon hos kvinner med risiko for residiverende infeksjoner.

Les mer om Tranebær mot urinveisinfeksjon

Måling av kalprotektin i feces

Kalprotektin er et kalsiumbindende protein som finnes i nøytrofile granulocytter. Ved skade på tarmslimhinnen på grunn av inflammasjon vil granulocyttene vandre ut i tarmlumen, og forhøyede verdier av kalprotektin kan måles i avføringen.

Les mer om Måling av kalprotektin i feces
Er det noe i maten?

Er det noe i maten?

Det antas at 3-8% av barn i alderen 0-3 år i Norge har matreaksjoner, hovedsaklig allergiske. Imidlertid er det langt flere barn i alderen 0-18 år, som unngår en eller flere viktige matvarer på grunn av uklare symptomer som antas å ha sammenheng med maten. Gjennom prosjektet "Er det noe i maten" ønsker Voksentoppen senter for astma og allergi, Barneklinikken å etablere et ressurssenter for matoverfølsomhet hos barn i alderen 0-18 år.

Les mer om Er det noe i maten?
Glutenintoleranse - høring av utkast til ny forskrift

Glutenintoleranse - høring av utkast til ny forskrift

Mattilsynet gjennomfører nå høring av utkast til ny forskrift om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse. Utkastet til forskrift
gjennomfører forordning (EF) nr. 41/2009 om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse i norsk rett. Øvre tillatte nivå
av gluten i produktene blir lavere enn hva som har vært praktisert i dag. Høringsfrist er 1. juli 2009. Styret kommer tilbake til frist for innsendelse av høringsforslag til styret.

Les mer om Glutenintoleranse - høring av utkast til ny forskrift
Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner

Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner

Mødre med mange negative tanker og følelser gir barna sine mer usunn og mindre sunn mat. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Les mer om Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner
Fiskeolje gunstig for hjertet

Fiskeolje gunstig for hjertet

Omega-3-fettsyrene DHA og EPA reduserer hjertedød, men effekt på arytmi eller totaldødelighet kan ikke påvises.

Fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter

Fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter

Vitenskapskomitéen for mattrygghet(VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert positive og negative helseeffekter ved bruk av probiotika til sykehuspasienter. VKMs konklusjon er at de fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter.

Les mer om Fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter
Nøkkelhullsmerkingen

Nøkkelhullsmerkingen

Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet har lagt frem sin anbefaling om å innføre nøkkelhullet som sunnhetsmerke i Norge. Ni av ti forbrukere er positive til sunnhetsmerking av matvarer, og sier at de vil ha stor tillitt til en merkeordning som myndighetene står bak.

Les mer om Nøkkelhullsmerkingen
Fleire sunne valmoglegheiter med Nøkkelhullet

Fleire sunne valmoglegheiter med Nøkkelhullet

Stadig fleire sunne produkt har dukka opp i butikkhyllene sidan Nøkkelhullet vart innført som felles nordisk sunnheitsmerke på mat i juni i år. Ei rekkje matvarer som oppfyller kriteria har allereie fått merket, og ein ser også klare tendensar til ei positiv produktutvikling.

Les mer om Fleire sunne valmoglegheiter med Nøkkelhullet
Mindre bukfett med hydrolyserte fiskeproteiner i dietten

Mindre bukfett med hydrolyserte fiskeproteiner i dietten

Ny forskning hos NIFES viser at hydrolyserte proteiner, peptider, fra fisk kan påvirke produksjon og fordeling av gallesyrer og dermed redusere utviklingen av fedme hos rotter.

Les mer om Mindre bukfett med hydrolyserte fiskeproteiner i dietten
Finner nye allergikilder

Finner nye allergikilder

Tilfeller av alvorlig matallergi skal registreres. Slik oppdager man stadig nye allergikilder i matvarer.
Det finnes et ”Matallergiregister” hvor alvorlige allergiske reaksjoner framkalt av mat skal meldes inn. Dette registeret driftes av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i samarbeid med Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Les mer om Finner nye allergikilder
Diabetes skal behandles bedre

Diabetes skal behandles bedre

Behandling av diabetes skal i større grad også vektlegge økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Nye nasjonale retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes sendes nå ut til alle fastleger og helseforetak.

Les mer om Diabetes skal behandles bedre
Ønsker økt diabetes-bevissthet

Ønsker økt diabetes-bevissthet

Helsedirektoratet og Norges Diabetesforbund starter i disse dager en kampanje for å forebygge diabetes i befolkningen og for å finne personer med ukjent diabetes.

Les mer om Ønsker økt diabetes-bevissthet

Underernæring kan forebygges

Helsedirektoratet utgir nå for første gang nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring.
- Det skal ikke være slik at pasientene må vente til de er blitt underernært før de får behandling. De nye retningslinjene anbefaler gode verktøy for å fange opp personer i ernæringsmessig risiko slik at underernæring kan forebygges, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Les mer om Underernæring kan forebygges
Nordmenn ynskjer å bli meir aktive

Nordmenn ynskjer å bli meir aktive

Ei ny kartlegging frå Helsedirektoratet viser at 76 prosent av inaktive nordmenn ynskjer å bli aktive. Fleire trenar, men mykje tyder på at den generelle kvardagsaktiviteten går ned.

Les mer om Nordmenn ynskjer å bli meir aktive
Mye kjøtt - økt dødelighet

Mye kjøtt - økt dødelighet

Høyt inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er assosiert med økt dødelighet av både kreft og kardiovaskulære sykdommer. Det viser en stor amerikansk studie.

Les mer om Mye kjøtt - økt dødelighet
Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

I vår igangsettes et landsdekkende tilbud om gratis vitamin D-tilskudd til alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Tilbudet gjelder i barnets første seks levemåneder.

Les mer om Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Både lavkarbodietter og tradisjonelle slankedietter gir vektreduksjon

Lavkarbodietter gir samme resultat som tradisjonelle slankedietter for folk som skal ned i vekt, viser internasjonal forskning. Men dette endrer ikke de generelle kostrådene.

Les mer om Både lavkarbodietter og tradisjonelle slankedietter gir vektreduksjon
Bær er antioksidantbomber

Bær er antioksidantbomber

Norske forskere har laget en tabell over innholdet av antioksidanter i over tusen matvarer. Analysene viser at vi finner mest antioksidanter i matvaregruppene bær, frukt og grønnsaker, krydder og urter, og nøtter og frø.

Les mer om Bær er antioksidantbomber
Fokus på jern i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening

Fokus på jern i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidligere har regulering av jernabsorpsjonen blitt omtalt som «en gåte», men senere års forskning har bidratt med mye interessant forskning. Hensikten med artikkelen er å gi en oppdatert oversikt over normal regulering av jernbalansen og regulering ved patologisk jernoverskudd.

Les mer om Fokus på jern i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening
Politikk kan forebygge kreft

Politikk kan forebygge kreft

Ernæringsrådet: Å legge til rette for at folk spiser sunt og er fysisk aktive, må prioriteres på lik linje med å sørge for rent drikkevann og redusere luftforurensning. Det slår verdens fremste helseeksperter fast i en ny internasjonal forskningsrapport.

Les mer om Politikk kan forebygge kreft
Helsekonferansen 2009 –      «Tid for samhandling»

Helsekonferansen 2009 – «Tid for samhandling»

I juni 2009 skal regjeringen legge fram stortingsmeldingen om samhandlingsreformen, som bygger bro mellom tidligere reformer i helse- og omsorgstjenesten. Reformen skal legge til rette for helhetlige og langsiktige strategier og tiltak på helse- og omsorgsområdet.

Les mer om Helsekonferansen 2009 – «Tid for samhandling»
Pallen

Tre kef’er på pallen

Evalueringen av faglig møte 2009 er ferdig og komiteen har sendt sin sluttrapport til styret. Årets møte hadde ”fra kef til kef” som motto, og vi satset stort på å bruke egne krefter som foredragsholdere. Det viste seg å falle smak. Et av spørsmålene vi stilte i evlueringsskjemaet var hvilket foredrag deltagerne likte best. Det er med glede vi melder at tre kef’er kom på pallen i denne uhøytidelige kåringen.

Les mer om Tre kef’er på pallen
Lev sunt i svangerskapet

Lev sunt i svangerskapet

Helsedirektoratet mener at gravide ikke skal behøve å lure på ting som det i dag finnes god kunnskap om. Derfor er det laget et helt nytt hefte som heter «Gravid» med den viktigste informasjonen om hva som er bra for barnet, og hva som er bra for kvinnen under svangerskapet.

Les mer om Lev sunt i svangerskapet