Logo
Login
Navigasjon

Siste nytt

Bli kjent med arrangementkomiteen for KEFF-konferansen

KEFF-konferansen 2024 arrangeres av engasjerte kefer i Bergen. Her kan du bli litt bedre kjent med folkene bak konferansen!

Søk lønnstilskudd til kef i helsestasjons- og skolehelsetjenesten!

"Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten" er en tilskuddsordning som videreføres for 2024. Det er nå mulig å søke lønnstilskudd til andre helsepersonellgrup…

KEFFs innspill til statsbudsjettet 2024

Fullførte mastergrader 2023

Årets kef og kef-ambassadør 2022!

Prisen for årets kef og kef-ambassadør 2022 ble tildelt Synnøve Strandenæs og Jan Gunnar Hatlebakk for deres formidable innsats med å fremme klinisk ernæring og kliniske ernæringsf…

Hvordan jobbe som kef innen psykisk helse?

Ida Marie Holm jobber som rådgiver i Mental Helse Ungdom (MHU). Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog (kef) fra Universitetet i Oslo og sammen med kef-kollega Elisabeth, jobber…

Hvordan jobbe som kef innen idrett?

Kristin Lundanes Jonvik jobber som seniorrådgiver i Sunn idrett (50%) og som forsker ved Norges idrettshøgskole (50%). Kristin er utdannet klinisk ernæringsfysiolog (kef) med etter…

Valg av ny studentrepresentant

Er du interessert i styrearbeid? Ønsker du å bli med i et styre og arbeide målrettet for flere KEF-stillinger og styrket ernæringsarbeid i Norge? Hvert år velges en studentrepresen…

Call for abstracts: KEFF-konferansen 2023

Kjære kliniske ernæringsfysiolog eller student i klinisk ernæring!

KEFF-konferansen 2023 - Hold av datoen!

Vi gleder oss til KEFF-konferansen 2023 som skal avholdes i Oslo den 20. april.

Omfattende arbeid med nye nordiske ernæringsanbefalinger

Utviklingen av nye nordiske ernæringsanbefalinger er godt igang, og denne gangen skal også bærekraft integreres. Arbeidet er svært omfattende, og publiseringen av kostrådene er der…

Oslo Kommune styrker ernæringstilbudet til eldre som bor hjemme

Oslo Kommune styrker ernæringstilbudet til eldre som bor hjemme, og setter derfor av midler til anskaffelse av klinisk ernæringsfysiolog for alle sine bydeler fra 2023.

Tidenes første NTFE-konferanse

Norsk tidsskrift for ernæring er stolte av å kunne fortelle at de i 2022 arrangerer deres aller første fagkonferanse! Det blir innslag om Nordic Nutrition Recommendations, paneldeb…

Årets kef og kef-ambassadør 2021

Prisen for årets kef 2021 gikk til klinisk ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle, og prisen for årets kef-ambassadør gikk til overlege og professor i medisin Knut Lundin.

NTFE inngår samarbeid med Universitetsforlaget

Norsk Tidsskrift for Ernæring, som eies 50% av KEFF, går over til Nordens største tidsskriftforlag, Universitetsforlaget, og starter samtidig 2022 med nytt redaktørteam.

Filmer om diabetes, karbohydrater og karbohydratvurdering i oppdatert versjon!

Er du klinisk ernæringsfysiolog og ansatt i kommunen?

Da ønsker vi deg velkommen til å bli medlem i Forskerforbundet og KEFF!

De aller første masterstudentene i ernæring uteksaminert fra UiT!

De startet på sin mastergrad i klinisk ernæring i 2019 ved Det helsevitenskapelige fakultet på Universitetet i Tromsø. To år senere kan de 11 studentene kalle seg kliniske ernæring…

Årets kef og kef-ambassadør 2020!

Prisen for årets kef og kef-ambassadør for 2020 ble utdelt på KEFF konferansen 2. juni. Både årets kef, Mandeep Kaur Bains/Takhar, og årets kef-ambassadør, Beint Bentsen, har gjort…

Hvem er EFAD?

EFAD er en europeisk sammenslutning av nasjonale foreninger for ernæring og klinisk ernæring. Målet med samarbeidet er blant annet å promotere yrket og utvikle faget, i tillegg til…

Bli kjent med KEFFs nye leder!

På årsmøtet 15. mars valgte KEFF-medlemmene Aslaug Drotningsvik som sin nye leder. Hun har særlig ambisjoner knyttet til å sikre likeverdig tilgang på klinisk ernæringsfaglig kompe…

Vi streiket for bærekraftige kommunale (helse)tjenester!

Den 27. mai ble fire kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten tatt ut i streik gjennom Unio, hovedorganisasjonen for arbeidstakere med høyere utdanning, der Forskerforb…

Tilskudd til modellutvikling i kommuner

Helsedirektoratet ønsker å styrke det systematiske ernæringsarbeidet og ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten. Nå kan kommuner søke om tilskudd for å utvikle modeller f…

Regjeringens nye strategi for ernæring hos eldre

Feil- og underernæring blant eldre er en stor utfordring. Regjeringen har nå lagt fram en ny strategi for å bedre mat- og ernæringsoppfølgingen for eldre som mottar kommunale helse…

EFADs Education Hub

EFAD utvikler nettbaserte Education Hub for livslang læring. Les mer om hva dette innebærer her.

Bidrag fra KEFFs medlemmer

KEFF har fått to forespørsler som vi ønsker at våre medlemmer kan få mulighet til å bidra i.

360 personer fulgte webinaret om munnhelse

I forbindelse med Munnhelsedagen 20. mars 2021, arrangerte Den Norske Tannlegeforeningen og Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF) et webinar for å belyse viktigheten av god…

Studentdrevet KEFF-konferanse i 2021!

KEFF-konferansen blir ikke bare i form av et webinar i år, i tillegg er det et bredt studentsamarbeid som står bak arrangementet. Det er studenter i klinisk ernæring fra Universite…

Innspill til stortingsmelding kvalitet og pasientsikkerhet

I sin innstilling til samme melding i fjor skrev komitéen at “det er uakseptabelt at bare halvparten av eldre på sykehjem blir kartlagt for risiko for underernæring, og forventer …

Innspill til høring om rusmisbruk og alvorlig psykisk lidelse (ROP)

Personer med psykiske lidelser og rusproblematikk har 15-20 års redusert levetid. Det ikke er uvanlig med over-, under- og feilernæring hos pasienter med psykiske lidelser og/eller…

KEFF stiller seg bak opprop for folkehelsearbeidet

I årets budsjettforlik med regjeringen har Fremskrittpartiet fått gjennomslag for flere store avgiftskutt på en rekke varer som er spesielt utsatt for grensehandel. Dette innebære…

Kan man få bedre blodsukker av periodisk faste?

Et av de mest brennaktuelle temaene innen ernæringsforskning for tiden er «intermittent fasting» eller periodisk faste; det vil si gjentagende faste i kortere eller lengre perioder…

KEFFs innspill til statsbudsjettet 2021

I forslag til Statsbudsjettet 2021 har regjeringen foreslått 5 millioner til modellutviklingsprogram for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten.

KEFF har fått medlem nummer 600

Foreningen vår vokser, og vi har nå bikket 600 medlemmer. Medlem nummer 600 i KEFF er Anna Marie Stene, student på første året på studiet på universitetet i Tromsø. Gaven er ett år…

Psykisk helse og ernæring – What’s in it?

Ernæring har til alle tider vært viktig for mennesket som individ og som art. I begynnelsen, for flere titusener av år siden, handlet alt og særlig ernæring mest om å overleve for …

Innspill til høring om E-helseloven

KEFF presiserte at det er viktig med standardisering av terminologi, og at det er et behov for utvikling av en helhetlig ernæringsterminologi. Uten entydige, klart definerte begrep…

Innspill til høring om lindrende behandling og omsorg

God ernæringsbehandling kan bidra til økt livskvalitet, støtte opp under medisinsk behandling, samt gjøre at pasientene får større utbytte av behandlingstilbudet fra andre faggrupp…

Kliniske ernæringsfysiologers dag 2020

I dag, 2. september, arrangeres KEF-dagen, en egen dag for markering av kliniske ernæringsfysiologer. Dagen ble en stor suksess i fjor, og feires første onsdag i september hvert år…

Årets kef og årets kef-ambassadør 2019

Utdelingen av prisene for årets kef og årets kef-ambassadør 2019 ble noe annerledes enn normalt i år. Overrekkelsen fant sted utendørs i nydelig sommervær onsdag 3. juni.

Kronikere i behov for ernæringsbehandling

Verdens IBD-dag 19. mai markerer kampen mot kronisk inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Vi ser økende interesse for kostholdets betydning for symptom…

Privatpraktiserende kliniske ernæringsfysiologer i korona-tiden

Vi har tidligere vært i kontakt med kliniske ernæringsfysiologer som enten direkte eller indirekte har fått jobbhverdagen påvirket av Covid-19. I denne artikkelen har vi snakket me…

Ernæringsbehandling under covid-19

Hvordan ivaretar kliniske ernæringsfysiologer behandling og oppfølging av andre pasientgrupper under koronatiltakene? Da tiltakene for å forhindre smitte av covid-19 i befolkningen…

Covid-19 ressursside

Covid-19 har medført store utfordringer for helsevesenet i hele verden, inkludert Norge. Dette gjelder også ernæringsbehandling av Covid-19 smittede. På denne siden har vi derfor s…

Erfaringer fra ernæringsbehandling av pasienter med COVID-19

Ernæringsbehandling av intensivpasienter er ikke et nytt felt for kliniske ernæringsfysiologer. Intensivpasienter har gjerne et komplekst sykdomsbilde, der flere av kroppens organe…

Informasjon til medlemmer om COVID-19

COVID-19-pandemien innebærer utfordringer og trusler for befolkningen, pasienter og helsesystemet verden over. Å redde liv er første prioritet for helsevesenet. På denne siden ønsk…

Viktig oppdatering om kommende aktiviteter

Vi er i en uforutsigbar situasjonen grunnet utviklingen av koronavirus og utbrudd av covid-19. Det gjør det svært krevende å vurdere nødvendige tiltak. KEFF styret hadde et ekstrao…

Innspill til Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Det gjøres mye godt arbeid på ernæringsfronten. KEFF roser helsemyndighetene som har innført ulike verktøy for ernæringskartlegging og også nasjonale kvalitetsindikatorer for oppfø…

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Mangelen på kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten er en barriere for god samhandling sa leder Mandeep Kaur Bains. Det er avgjørende at våre politikere hjelper kommun…

Nyhetsbrev fra ICDA

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om den nasjonale kef-dagen som ble arrangert tidligere i år.

Matomsorgsprisen 2019

Klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen ved Stavanger Universitetssykehus fikk 7.november 2019 tildelt Matomsorgsprisen 2019. Prisen ble delt ut for 14.gang i år.

Nyhetsbrev fra EFAD

I denne utgaven kan man blant annet lese om Sissi Stove Lorentzen som har vært medlem av EFAD Executive Committee siden 2018.

Podkast om motiverende intervju

Helsedirektoratet har laget en podkast beregnet på alle som jobber med å endre levevaner

KEFF møtte helse- og omsorgskomiteen for å kommentere statsbudsjettet

Tirsdag 15. oktober møtte KEFF helse- og omsorgskomiteen for å kommentere statsbudsjettet. Vår hovedbudskap er at det må øremerkes 20 millioner kroner årlig til kommunale stillinge…

Vinner av quiz på årets KEFF-konferanse

Det er allerede tre måneder siden KEFF-konferansen ble avholdt i Bergen. Det ble en kjempesuksess, og vi vil igjen takke arrangementskomiteen for en god innsats! I anledning KEFFs…

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Den 5.april 2019 ble det lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil ha fokus på tre områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mi…

Årets kef-ambassadører 2018

Unni-Berit Schjervheim og Maria Serafia Fjellstad - to frontkjempere for kommunale stillinger for kliniske ernæringsfysio

Årets kef 2018

Sissi Stove Lorentzen - en uredd pionér og entusiastisk innovatør

Spørreundersøkelse om kostholdsapplikasjoner

KEFF har fått forespørsel fra forskere ved Universitet i Bern om å dele denne spørreundersøkelsen til våre medlemer. Det gjelder utvikling av en app som skal analysere matinntak.

Lønnsstatistikk for 2018

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer.

Hvilke dietter bør man styre unna i 2019?

Kost- og ernæringsforbundet i Delta, Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilknyttet Forskerforbundet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke presenterer årets Topp 5-liste ov…

Bare Du... Ny kampanjesatsing fra Helsedirektoratet

Bare Du er Helsedirektoratet sine nye store kampanjesatsing hvor folks vaner når det gjelder fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk og alkohol ses i sammenheng.

Høringsutkast RETHOS - kom med innspill!

Som mange av medlemmene vil være kjent med, jobber Kunnskapsdepartementet (KD) med å lage nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene, forkortet til RETHOS. Nå er …

Utviklingen av det norske kostholdet 2018

Mindre sukkerforbruk i befolkningen og økt antall 15-åringer som spiser grønt hver dag.

KEFF-medlem Sissi Stove Lorentzen inn i EFADs styre

Under EFAD sin generalforsamling i Rotterdam i september i år ble Sissi Stove Lorentzen enstemmig valgt inn som styremedlem i EFAD for de neste fire årene.

Årets KEF og årets KEF-ambasadør 2018

I forbindelse med årsmøtet i mars har KEFF tradisjon for å kåre et medlem som fortjener betegnelsen Årets KEF. I 2016 ble også en nyere pris, årets KEF-ambassadør innført.

Norsk Tidsskrift for Ernæring i nye hender

Etter 7 år som redaktør for Norsk Tidsskrift for Ernæring gikk Christine Henriksen av ved årsskiftet. KEFF takker for all innsatsen hun har lagt ned i tidsskriftet, som har bidratt…

Årets kef–ambassadør 2017: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!

Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin ka…

Årets kef 2017: Anne-Marie Aas, en meget engasjert og dyktig kef!

Anne-Marie er et forbilde for oss alle med sitt engasjement og faglige tyngde innen klinisk ernæringsbehandling av pasienter med diabetes.

Medlemskap i PEN-klubben (Practice-based Evidence in Nutrition)

KEFF får i blant henvendelser fra medlemmer vedrørende medlemskap i PEN-klubben. Vi ønsker derfor å informere alle medlemmene om følgende:

Nyopprettet faggruppe i prematurernæring

Faggruppen ble starten i 2018 og medlemmene jobber med ernæring til premature og syke nyfødte barn.

Jod og folat ved graviditetsstart

Jod er et mikronæringsstoff som er nødvendig for utviklingen av barnets hjerne og nervesystem, i svangerskapet og i første leveår. Derfor er det viktig å sikre jodinntaket hos kvin…

Glykyrrhizinsyre i lakris – mulige helseeffekter for fostre og barn

Gravide som spiser lakris kan få i seg glykyrrhizinsyre, som ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for fostre og langtidseffekter for barnet. Datagrunnlaget er for usikkert …

Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensli…

Årets kef 2014: Sedegheh Gharagozlian

Sedegheh var den første kef-en som gjennomførte full utdannelse i klinisk ernæring i Norge. Sedegheh er opptatt av å kombinere basalforskning, klinisk forskning og pasientbehandlin…

Årets kef 2009: Randi J. Tangvik

Randi J. Tangvik, klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetssjukehus er kåret til årets kef 2009. I søknaden beskriver kollegaene Randi slik: ”Gjennom ei årrekkje har ho …